Tlumočníci CNN v projektu Pomáháme neslyšícím a nedoslýchavým uprchlíkům z Ukrajiny

05. 10. 2023 v 16:30 hodin

Tlumočnická služba CNN funguje jak pro naše klienty v komunitním nebo komerčním tlumočení, tak i pro ukrajinské klienty, kteří v rámci projektu za podpory Dětského fondu OSN (UNICEF) a hl. m. Prahy, absolvovali pro ně určenou přednášku o dostupnosti zdravotní péče v ČR.


7_edited-1.jpg

 
Přednáška je jednou z aktivit, které realizujeme ve prospěch neslyšících uprchlíků z Ukrajiny. V rámci projektu jsme si pro ukrajinské neslyšící a nedoslýchavé připravili celkem osm aktivit. Právě naši tlumočníci jsou tak nepostradatelnou spojkou pro tlumočení z českého jazyka do českého znakového jazyka, které je následně tlumočeno do ukrajinského znakového jazyka. Jejich odbornost tak zajišťuje jazykovou přístupnost nejen ukrajinským, ale i českým klientům. 
top