Jste u nás poprvé?

Tlumočnická služba Praha a Středočeský kraj

Poslání

Posláním naší tlumočnické služby je zajistit plnohodnotné dorozumění lidí se sluchovým postižením v jejich nepříznivých sociálních situacích, překonávat komunikační bariéry a předcházet tak sociálnímu vyloučení z běžného života ve společnosti.

Cíl naší služby

Cílem naší tlumočnické služby je kvalitně zprostředkovávat informace (tlumočení/překlad) z různých forem vizuální komunikace (český znakový jazyk, znakovaná čeština, odezírání) do mluveného jazyka a naopak.

Pro koho je služba určena?

Pro osoby se sluchovým postižením komunikující v českém znakovém jazyce, znakovanou češtinou a odezíráním od 7 let z Prahy a Středočeského kraje

Sháníte tlumočení mezi češtinou a českým znakovým jazykem a ještě nejste naším klientem a nemáte s námi uzavřenou smlouvu?

Kontaktujte našeho sociálního pracovníka. Ten vás se službou seznámí a vysvětlí vám její fungování, abyste ji mohli dle svých potřeb využívat. V případě vašeho zájmu využívat naši tlumočnickou službu s vámi sociální pracovník uzavře smlouvu o poskytování sociální služby.

Zároveň tlumočnická služba šíří povědomí o hluchotě a minimalizuje předsudky vůči lidem se sluchovým postižením.

Co tlumočíme?

Poskytujeme tlumočení v běžných životních situacích (lékař, úřad, banka apod.).

Co netlumočíme?

Neposkytujeme tlumočení pro situace, která vyžadují přítomnost soudního tlumočníka.

Kde a kdy tlumočíme?

Tlumočíme v terénu (Praha a Středočeský kraj) nebo ambulantně u nás na pobočkách (Karlín, Modřany, případně Kladno, Beroun, Příbram). 

Terénní tlumočení

Po předchozím objednání:
  • pondělí – pátek: 8-16
  • dle dohody lze poskytnout službu v čase 7–19

Ambulantní tlumočení

Bez objednání:
  • na pobočce Karlín – každé úterý 11:00–15:30
  • na pobočce Modřany – lichý týden středa 9–12
                                            – sudý týden středa 13–15:30

Po předchozím objednání pondělí až pátek v rozmezí 8-16 na jakékoliv pobočce CNN dle domluvy s klientem.

Online

Např. překlad dopisu formou videohovoru nebo natočení překladu klientovi do videa, přes platformy Skype a WhatsApp.

Platba za tlumočení 

Tlumočnická služba je zdarma, protože se jedná o sociální službu dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Naši tlumočníci

Eliška Hartmanová vedoucí služby, tlumočnice ČZJ 776 116 487 hartmanova%at%cnn-ops.cz
Bc. Monika Boháčková tlumočnice ČZJ 773 699 260 bohackova%at%cnn-ops.cz
Miloslav Škarda tlumočník ČZJ 773 699 263 skarda%at%cnn-ops.cz
Julia Benešová administrativní podpora - tlumočnice z UZJ do ČZJ 774 105 465 benesova%at%cnn-ops.cz
top