Tlumočníci ČZJ mnohdy zachrání nejeden lidský život

24. 10. 2023

Neslyšící mají právo na informace ve svém jazyce, tedy ve znakovém jazyce. Bariéry mezi mluveným jazykem a znakovým jazykem boří díky tlumočníkům českého znakového jazyka. K povolání tlumočníka znakového jazyka patří neustálé sebezdokonalování se, ať již vzděláváním se nebo osobnostním rozvojem.
   
 

Zapojení tlumočníků do překonání bariér dovede mnohdy zachránit nejeden lidský život. Doslova... Proto jsme rádi, že Veronika Rafflerová v rámci projektu Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s. – Zdravá prsa pro neslyšící zaškolila naše tlumočníky.
 
top