Podání stížnosti nebo podnětu

Všichni pracovníci CNN, o.p.s. mají povinnost se seznámit se Standardy kvality sociálních služeb a postupovat v souladu s nimi. Tato povinnost respektovat závazná metodická pravidla platí i v případě informovanosti v oblasti přijímání a vyřizování stížností. Pakliže bude zjištěno, že pracovník podle nich nepostupuje, vystavuje se možnosti sankcí ze strany zaměstnavatele.

Možnost podat stížnost či podnět

Pokud zájemce nebo klient tlumočnické služby není s poskytovanou službou v jakémkoliv ohledu spokojen, může kdykoliv podat podnět či stížnost. Forma stížnosti či podnětu záleží na klientovi (ústně/video v čzj, e-mailem, písemně nebo lze použít i vytvořený formulář níže nebo na nástěnce).
Podněty a stížnosti lze předat osobně kterémukoli pracovníkovi tlumočnické služby nebo je poslat ředitelce CNN, o.p.s., Mgr. Lence Oprchalové na e-mail oprchalova@cnn-ops.cz, nebo podat vložením do schránky stížností a podnětů v chodbě sídla CNN, o.p.s. Schránka se vybírá vždy 1. a 15. den v měsíci (v případě, že tato data vychází na nepracovní dny, je schránka vybírána následující pracovní den). 
Stížnost bude ředitelkou organizace vyřízena v nejbližším možném termínu, nejpozději do 30 dnů od přijetí a zaevidování stížnosti. Bude-li uveden ve stížnosti váš kontakt, budete o vyřízení stížnosti písemně informováni. Pokud klient není s řešením stížnosti spokojen, může se odvolat nebo podat stížnost nezávislým institucím. Řešení anonymních stížností budou vyvěšeny na nástěnce Tlumočnické služby po dobu 30 dní.

Nezávislé instituce: 

top