Představili jsme se naživo v Holečkově

04. 05. 2023 v 10:00 hodin

Naše služba se začátkem května 2023 představila neslyšícím a nedoslýchavým žákům a studentům škol Holečkova. 

Centrum pro Prahu a Středočeský kraj, o.p.s. (dále jen "Centrum") poskytuje tři registrované sociální služby, jednou z nich je právě Tlumočnická služba, která se poprvé představila širší neslyšící veřejnosti doslova naživo.
     PR manažerka Centra Lenka Hejlová tlumočená do ČZJ Monikou Boháčkovou v 45 minutové prezentaci představila cíle a poslání Tlumočnické služby a přiblížila tamějším žákům a studentům také profesi (osobnost) tlumočníka.
     Přednáška měla velký úspěch, spousta neslyšících se v závěru přednášky osmělila a zavalila
obě pracovnice Centra spoustou otázek. Neslyšící se například dozvěděli, že Tlumočnická služba je
zcela ZDARMA, nebo že služeb našich tlumočníků mohou využívat i děti starší 7 let… A to
nejdůležitější sdělení nakonec – neslyšící mají právo na informace ve svém jazyce. A od toho jsou tu naši
tlumočníci, aby jej pomáhali uplatnit.  
      Přednáška měla velký úspěch a my se přiznáváme, že takový nával otázek od žáků a studentů jsme nečekali. Bylo to prostě prima! ☺️ Ještě jednou děkujeme vedení škol v Holečkově za umožnění přednášky.
PrednaskA-hOLECKOVA-1.jpg
top