Přednáška: Jak poskytnout první pomoc?

16. 11. 2022 v 15:30 hodin
Zajímáte se o svět kolem sebe? Chcete se dozvědět něco zajímavého? 
Je prokázáno zkušeností, že člověk se učí celý život a potřebuje dostávat nové informace. 
Tentokrát se dozvíme od záchranáře Martina Krále, jak poskytnout první pomoc člověku, který:
  • se vybourá,
  • uklouzne,
  • dostane ránu elektrickým proudem,
  • se spálí politím vařící vodou,
  • atd.  
 Akce probíhá v ČJ a bude tlumočena do ČZJ.

jak_poskytnout_prvni_pomoc_FB.jpg


Setkávání u přednášek a besed je službou, která poskytuje dospělým osobám s postižením sluchu činnosti, které přispívají k aktivnímu prožití života, podporují vzájemné setkávání a sdílení, a vzájemnou mezigenerační interakci. Nabízíme neslyšícím a nedoslýchavým dospělým společenské a individuální aktivity. Snažíme se zamezit sociální a informační izolaci klientů se specifickými potřebami. 

 
top