Naše poslání

Posláním SAS Modřany je nabízet lidem se sluchovým postižením komunikačně bezbariérové zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity, pomoc při výběru vhodné kompenzační pomůcky a nácvik dovednosti potřebných pro soběstačnost ve většinové slyšící společnosti.
Tím vším chceme posílit u cílové skupiny vědomí, že i při sluchové vadě je možné žít plnohodnotný život.

Naše cíle

 • Zvýšit povědomí klientů, kam se obrátit, kam podat žádost o dávky, zvýšit jejich dovednost psát žádosti o dávky
 • Zvýšit dovednost klientů v používání a údržbě kompenzačních pomůcek (tím mj. zvýšit životnost těchto pomůcek)
 • Zvýšit dovednost klientů při jednání na úřadech, v bankách apod.
 • Zvýšit dovednost klientů při vyjednávání s kýmkoliv
 • Zvýšit dovednost klientů, jak psát dopisy, jak odpovídat na dopisy i e-maily, když česky tolik neumí (mateřštinou je ČZJ)
 • Zvýšit dovednost klientů v používání IT techniky a dovednost ve vyhledávání na internetu (tím mj. zvýšit životnost IT techniky a možnost ji co nejdlouhodoběji používat pro komunikaci)
 • Napomoci klientům při komunikaci při vyřizování běžných záležitostí 
 • Zachovat sociálně-zdravotní péči o klienta a jeho psychickou pohodu (zajištěním návazných služeb)

Jaké zásady dodržujeme?

Při poskytování naší sociální služby:

 • dodržujeme Etický kodex pracovníků Sociálně aktivizační služby CNN,
 • vycházíme z individuálně určených potřeb klientů,
 • podporujeme samostatnost klientů,
 • posilujeme sociální začleňování klientů,
 • vytváříme bezpečný prostor pro lidi se sluchovým postižením, aby se zde cítili bezpečně a mohli spolu plnohodnotně komunikovat.

Nepříznivá sociální situace a běžný způsob života

Co je nepříznivá sociální situace klientů SAS?

Sluchové postižení (hluchota, nedoslýchavost), která způsobuje komunikační a sociální izolaci k majoritní, tj. slyšící společnosti.

Co zpravidla považují naši klienti za běžný způsob života?

Komunikovat s kýmkoliv a s jakoukoliv osobou (i právnickou) a více osobami najednou bezbariérově, bez tlumočníka, bez přepisovatele a jiných technických prostředků, bez pomoci zaměstnanců sociálních služeb, tj. samostatně a nezávisle.

Nabízíme

Služby poskytujeme vždy na základě individuálně určených potřeb klienta v rámci základních činností zdarma.

Kdo může naši SAS využívat?

Lidé, kteří jsou:

 • neslyšící
 • nedoslýchaví
 • ohluchlí
 • jejich rodinní příslušníci a blízcí

Lidé, kteří komunikují:

 • Českým znakovým jazykem (ČZJ)
 • českým jazykem
 • odezíráním
 • znakovanou češtinou
 • písemným záznamem mluvené řeči (psaní na papír, do PC, e-mail apod.).

Bydliště klientů

Hlavní město Praha

Věk klientů

19 - nad 80 let

Komu nemůžeme SAS poskytnout?

Lidem, kteří nesplňují §91, odst 3a) Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, což znamená: 
 • klient potřebuje jinou sociální službu,
 • klient potřebuje pouze tlumočení, protože si vše jinak umí vyřídit sám. Tlumočnickou službu CNN najdete ZDE.
 • klient je z jiného kraje - musí se obrátit na jinou sociální službu ve svém kraji nebo na sociální službu s celostátní působností.

Kde službu poskytujeme?

 • Ambulantně na pobočce:
  • Darwinova 450/24, Praha 12 - Modřany
  • Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín, 6. patro 
 • Terénně v přirozeném prostředí klienta - u klienta doma, na úřadě, u doktora, na poště…

Mohlo by vás zajímat