Naše poslání a cíle

Poslání SAS

Vytváříme podmínky a prostředí, aby lidé se sluchovým postižením mohli žít plnohodnotný život. 

Cíle SAS

 1. Chceme, abyste se i se sluchovým postižením cítili být součástí společnosti. Nabízíme vám proto zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity v prostředí, kde se domluvíte a kde i další klienti mají sluchové postižení. Víme, jak komunikovat s člověkem nedoslýchavým, zároveň většina našich pracovníků komunikuje také českým znakovým jazykem. Můžeme vám též pomoci s nalezením volnočasové aktivity, doprovodit vás na ni, nebo pomoci zajistit doprovod. 
 2. Chceme zvýšit vaše dovednosti, které jsou potřeba pro soběstačnost ve společnosti.
 3. Chceme, abyste mohli uplatňovat svá práva a oprávněné zájmy. V tom vám pomůžeme. A pomůžeme vám i při obstarávání některých osobních záležitostí.
Jak přesně pomáháme a co nabízíme? Viz níže. 


Zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity

 • Zájmové aktivity (přednášky, deskové hry…)  
 • Setkávání seniorů - trénink paměti, opakování a rozšiřování slovní zásoby, trénink hmatového vnímání
 • Zahrádkář
 • Ruční práce, například výroba různých dekorací podle ročního období nebo svátků, výroba šperků… 
 • Pomoc se zajištěním volnočasových aktivit dle vlastního výběru, doprovod na ně nebo zajištění doprovodu 

Chystané akce najdete na našem webu ZDE.

 

Nácvik dovedností pro soběstačnost
(činnost “b” dle § 66 Zákona o sociálních službách Sociálně terapeutické činnosti)


Naučit se jak:

 • samostatně jednat s úředníky, doktory, příbuznými 

 • vyplňovat formuláře pro různé dávky

 • psát dopisy/e-maily 
 • jak si zajistit tlumočení


IT poradenství
(činnost "b" dle § 66 Zákona o sociálních službách Sociálně terapeutické činnosti)

Naučit se lépe: 

 • ovládat mobil, PC, tablet, aj. IT techniku, 

 • vyhledávat na internetu

 • využívat aplikace, videohovory aj. možnosti elektronické komunikace


Poradenství – kompenzační pomůcky
(činnost “c” dle § 66 Zákona o sociálních službách “Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí”)

 • pomoc s výběrem kompenzační pomůcky

 • naučit se, jak kompenzační pomůcku používat


Poradenství a podpora práv 
(činnost “c” dle § 66 Zákona o sociálních službách “Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí”)  
 

Pomoc s:
 • komunikací s okolím, než najdete adekvátní kompenzační pomůcku
 • překladem dopisu/e-mailu do ČZJ a pomoc se sepsáním odpovědi v ČJ
 • zajištěním tlumočení, naučit se, jak si tlumočení zajistit
 • jak si vyřídit sociální dávky na úřadě
 • jak si vyřídit úřední záležitost (úředník, notář, advokát…)
 • jak řešit Vaši situaci ...

Nejste si jisti, zda vám můžeme pomoct? Kontaktujte nás a řekněte nám, co potřebujete. Zkusíme najít způsob, jak vám pomoci.  

 

 

Kdo může naši službu SAS využívat?

Lidé: 

 • se sluchovým postižením (neslyšící, nedoslýchaví, ohluchlí)

 • jejich rodinní příslušníci a blízcí

 • pečující o lidi se sluchovým postižením   

kteří komunikují: 

 • českým znakovým jazykem (ČZJ)

 • českým jazykem

 • odezíráním

 • znakovanou češtinou

 • písemným záznamem mluvené řeči (psaní na papír, do PC, e-mail apod.).

Jaké zásady dodržujeme?

Při poskytování naší sociální služby:

 • dodržujeme Etický kodex pracovníků Sociálně aktivizační služby CNN,
 • vycházíme z individuálně určených potřeb klientů,
 • podporujeme samostatnost klientů,
 • posilujeme sociální začleňování klientů,
 • vytváříme bezpečný prostor pro lidi se sluchovým postižením, aby se zde cítili bezpečně a mohli spolu plnohodnotně komunikovat.

Nepříznivá sociální situace a běžný způsob života

Co je nepříznivá sociální situace klientů SAS?

Sluchové postižení (hluchota, nedoslýchavost), která způsobuje komunikační a sociální izolaci k majoritní, tj. slyšící společnosti.

Co zpravidla považují naši klienti za běžný způsob života?

Komunikovat s kýmkoliv a s jakoukoliv osobou (i právnickou) a více osobami najednou bezbariérově, bez tlumočníka, bez přepisovatele a jiných technických prostředků, bez pomoci zaměstnanců sociálních služeb, tj. samostatně a nezávisle.

.

Poradenství v IT 

(Činnost “b” dle § 66 Zákona o sociálních službách Sociálně terapeutické činnosti)
 

Naučit se lépe: 

 • ovládat mobil, PC, tablet, aj. IT techniku, 

 • vyhledávat na internetu

 • využívat aplikace, videohovory atd.  

Pomoc s výběrem kompenzační pomůcky 

(Činnost “c” dle § 66 Zákona o sociálních službách “Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí”)
 
 • a naučit se, jak o kompenzační pomůcku pečovat

Poradenství a podpora při uplatňování svých práv 

(Činnost “c” dle § 66 Zákona o sociálních službách “Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí”)  
 

Pomoc s:

 • komunikací s okolím, než najdete adekvátní kompenzační pomůcku

 • překladem dopisu/e-mailu do ČZJ a pomoc se sepsáním odpovědi v ČJ

 • zajištěním tlumočení, naučit se, jak si tlumočení zajistit

 • jak si vyřídit sociální dávky na úřadě

 • jak si vyřídit úřední záležitost

 • jak řešit Vaši situaci 

 • apod. 

 
Nejste si jisti, zda vám můžeme pomoct? Kontaktujte nás a řekněte nám, co potřebujete. Zkusíme najít způsob, jak vám pomoci.

Služby poskytujeme vždy na základě individuálně určených potřeb klienta v rámci základních činností zdarma.

Kdo může naši SAS využívat?

Lidé, kteří jsou:

 • neslyšící
 • nedoslýchaví
 • ohluchlí
 • jejich rodinní příslušníci a blízcí

Lidé, kteří komunikují:

 • Českým znakovým jazykem (ČZJ)
 • českým jazykem
 • odezíráním
 • znakovanou češtinou
 • písemným záznamem mluvené řeči (psaní na papír, do PC, e-mail apod.).

Bydliště klientů

celá ČR, přičemž za klienty docházíme pouze na území hl. m. Prahy

Věk klientů

19 - nad 80 let

Komu nemůžeme SAS poskytnout?

Lidem, kteří nesplňují §91, odst 3a) Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, což znamená: 
 • klient potřebuje jinou sociální službu,
 • klient potřebuje pouze tlumočení, protože si vše jinak umí vyřídit sám. Tlumočnickou službu CNN najdete ZDE.
 • klient je z jiného kraje - musí se obrátit na jinou sociální službu ve svém kraji nebo na sociální službu s celostátní působností.

Kde službu poskytujeme?

 • Ambulantně na pobočce:
  • Darwinova 450/24, Praha 12 - Modřany
  • Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín, 6. patro 
 • Terénně v přirozeném prostředí klienta - u klienta doma, na úřadě, u doktora, na poště…

Mohlo by vás zajímat

top