Naše poslání

Posláním SAS Modřany je nabízet lidem se sluchovým postižením komunikačně bezbariérové zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity, pomoc při výběru vhodné kompenzační pomůcky a nácvik dovednosti potřebných pro soběstačnost ve většinové slyšící společnosti.
Tím vším chceme posílit u cílové skupiny vědomí, že i při sluchové vadě je možné žít plnohodnotný život.

Naše cíle

 • Zvýšit povědomí klientů, kam se obrátit, kam podat žádost o dávky, zvýšit jejich dovednost psát žádosti o dávky
 • Zvýšit dovednost klientů v používání a údržbě kompenzačních pomůcek (tím mj. zvýšit životnost těchto pomůcek)
 • Zvýšit dovednost klientů při jednání na úřadech, v bankách apod.
 • Zvýšit dovednost klientů při vyjednávání s kýmkoliv
 • Zvýšit dovednost klientů, jak psát dopisy, jak odpovídat na dopisy i e-maily, když česky tolik neumí (mateřštinou je ČZJ)
 • Zvýšit dovednost klientů v používání IT techniky a dovednost ve vyhledávání na internetu (tím mj. zvýšit životnost IT techniky a možnost ji co nejdlouhodoběji používat pro komunikaci)
 • Napomoci klientům při komunikaci při vyřizování běžných záležitostí 
 • Zachovat sociálně-zdravotní péči o klienta a jeho psychickou pohodu (zajištěním návazných služeb)

Jaké zásady dodržujeme?

Při poskytování naší sociální služby:

 • dodržujeme Etický kodex pracovníků Sociálně aktivizační služby CNN,
 • vycházíme z individuálně určených potřeb klientů,
 • podporujeme samostatnost klientů,
 • posilujeme sociální začleňování klientů,
 • vytváříme bezpečný prostor pro lidi se sluchovým postižením, aby se zde cítili bezpečně a mohli spolu plnohodnotně komunikovat.

Nepříznivá sociální situace a běžný způsob života

Co je nepříznivá sociální situace klientů SAS?

Sluchové postižení (hluchota, nedoslýchavost), která způsobuje komunikační a sociální izolaci k majoritní, tj. slyšící společnosti.

Co zpravidla považují naši klienti za běžný způsob života?

Komunikovat s kýmkoliv a s jakoukoliv osobou (i právnickou) a více osobami najednou bezbariérově, bez tlumočníka, bez přepisovatele a jiných technických prostředků, bez pomoci zaměstnanců sociálních služeb, tj. samostatně a nezávisle.

Nabízíme

Zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity

(Činnost “a” dle § 66 Zákona o sociálních službách)
 
 • přednášky 
 • SAS - Setkávání seniorů
 • SAS - Zahradničení
 • SAS - Fotografování 
 • SAS - Ruční práce
 • SAS - Výlety
 • pomoc se zajištěním volnočasových aktivit dle vlastního výběru, doprovod na ně nebo zajištění doprovodu 
 
Chystané akce najdete na našem webu na stránce plánované akce.
 

Nácvik dovedností pro soběstačnost 

(Činnost “b” dle § 66 Zákona o sociálních službách Sociálně terapeutické činnosti)

Naučit se jak:

 • používat/ovládat kompenzační pomůcky
 • samostatně jednat s úředníky, doktory, příbuznými 
 • vyplňovat formuláře pro různé dávky
 • psát dopisy/e-maily 
 • si zajistit tlumočení

Poradenství v IT 

(Činnost “b” dle § 66 Zákona o sociálních službách Sociálně terapeutické činnosti)
 

Naučit se lépe: 

 • ovládat mobil, PC, tablet, aj. IT techniku, 

 • vyhledávat na internetu

 • využívat aplikace, videohovory atd.  

Pomoc s výběrem kompenzační pomůcky 

(Činnost “c” dle § 66 Zákona o sociálních službách “Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí”)
 
 • a naučit se, jak o kompenzační pomůcku pečovat

Poradenství a podpora při uplatňování svých práv 

(Činnost “c” dle § 66 Zákona o sociálních službách “Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí”)  
 

Pomoc s:

 • komunikací s okolím, než najdete adekvátní kompenzační pomůcku

 • překladem dopisu/e-mailu do ČZJ a pomoc se sepsáním odpovědi v ČJ

 • zajištěním tlumočení, naučit se, jak si tlumočení zajistit

 • jak si vyřídit sociální dávky na úřadě

 • jak si vyřídit úřední záležitost

 • jak řešit Vaši situaci 

 • apod. 

 
Nejste si jisti, zda vám můžeme pomoct? Kontaktujte nás a řekněte nám, co potřebujete. Zkusíme najít způsob, jak vám pomoci.

Služby poskytujeme vždy na základě individuálně určených potřeb klienta v rámci základních činností zdarma.

Kdo může naši SAS využívat?

Lidé, kteří jsou:

 • neslyšící
 • nedoslýchaví
 • ohluchlí
 • jejich rodinní příslušníci a blízcí

Lidé, kteří komunikují:

 • Českým znakovým jazykem (ČZJ)
 • českým jazykem
 • odezíráním
 • znakovanou češtinou
 • písemným záznamem mluvené řeči (psaní na papír, do PC, e-mail apod.).

Bydliště klientů

Hlavní město Praha

Věk klientů

19 - nad 80 let

Komu nemůžeme SAS poskytnout?

Lidem, kteří nesplňují §91, odst 3a) Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, což znamená: 
 • klient potřebuje jinou sociální službu,
 • klient potřebuje pouze tlumočení, protože si vše jinak umí vyřídit sám. Tlumočnickou službu CNN najdete ZDE.
 • klient je z jiného kraje - musí se obrátit na jinou sociální službu ve svém kraji nebo na sociální službu s celostátní působností.

Kde službu poskytujeme?

 • Ambulantně na pobočce:
  • Darwinova 450/24, Praha 12 - Modřany
  • Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín, 6. patro 
 • Terénně v přirozeném prostředí klienta - u klienta doma, na úřadě, u doktora, na poště…

Mohlo by vás zajímat

top