Naše poslání a cíle

Poslání SAS

Vytváříme podmínky a prostředí, aby lidé se sluchovým postižením mohli žít plnohodnotný život. 

Cíle SAS

 1. Chceme, abyste se i se sluchovým postižením cítili být součástí společnosti. Nabízíme vám proto zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity v prostředí, kde se domluvíte a kde i další klienti mají sluchové postižení. Víme, jak komunikovat s člověkem nedoslýchavým, zároveň většina našich pracovníků komunikuje také českým znakovým jazykem. Můžeme vám též pomoci s nalezením volnočasové aktivity, doprovodit vás na ni, nebo pomoci zajistit doprovod. 
 2. Chceme zvýšit vaše dovednosti, které jsou potřeba pro soběstačnost ve společnosti.
 3. Chceme, abyste mohli uplatňovat svá práva a oprávněné zájmy. V tom vám pomůžeme. A pomůžeme vám i při obstarávání některých osobních záležitostí.
Jak přesně pomáháme a co nabízíme? Viz níže. 

 

Co nabízíme?

 1. Zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity
 2. Nácvik dovedností pro soběstačnost
 3. IT poradenství
 4. Poradenství kompenzačních pomůcek
 5. Poradenství a podpora práv

Nejste si jisti, zda vám můžeme pomoci? Kontaktujte nás a řekněte nám, co potřebujete. Zkusíme najít způsob, jak vám pomoci.  
 

1. Zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity

(činnost “a” dle § 66 Zákona o sociálních službách 108/2006 Sb.) 

 • ​Zájmové aktivity (přednášky, deskové hry…)  
 • Setkávání seniorů - trénink paměti, opakování a rozšiřování slovní zásoby, trénink hmatového vnímání

 • Zahrádkář

 • Ruční práce, například výroba různých dekorací podle ročního období nebo svátků, výroba šperků… 

 • Pomoc se zajištěním volnočasových aktivit dle vlastního výběru, doprovod na ně nebo zajištění doprovodu 

Chystané akce najdete na našem webu ZDE:

2. Nácvik dovedností pro soběstačnost

(činnost “b” dle § 66 Zákona o sociálních službách Sociálně terapeutické činnosti)

Naučit se jak:

 • samostatně jednat s úředníky, doktory, příbuznými 
 • vyplňovat formuláře pro různé dávky
 • psát dopisy/e-maily 
 • jak si zajistit tlumočení
3. IT poradenství
(činnost "b" dle § 66 Zákona o sociálních službách Sociálně terapeutické činnosti)

Naučit se lépe: 
 • ovládat mobil, PC, tablet apod. IT techniku, 
 • vyhledávat na internetu
 • využívat aplikace, videohovory aj. možnosti elektronické komunikace
4. Poradenství ohledně kompenzačních pomůcek

(činnost “c” dle § 66 Zákona o sociálních službách “Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí”)


Nabízíme:
 • pomoc s výběrem kompenzační pomůcky
 • naučit se, jak kompenzační pomůcku používat
5. Poradenství a podpora práv

(činnost “c” dle § 66 Zákona o sociálních službách “Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí”) 

Pomoc s:

 • komunikací s okolím, než najdete adekvátní kompenzační pomůcku
 • překladem dopisu/e-mailu do ČZJ a pomoc se sepsáním odpovědi v ČJ
 • zajištěním tlumočení, naučit se, jak si tlumočení zajistit
 • jak si vyřídit sociální dávky na úřadě
 • jak si vyřídit úřední záležitost (úředník, notář, advokát…)
 • jak řešit Vaši situaci
a jiné...

Kdo může naši službu SAS využívat?

Lidé: 

 • se sluchovým postižením (neslyšící, nedoslýchaví, ohluchlí)
 • jejich rodinní příslušníci a blízcí
 • pečující o lidi se sluchovým postižením   

kteří komunikují: 

 • českým znakovým jazykem (ČZJ)

 • českým jazykem

 • odezíráním

 • znakovanou češtinou

 • písemným záznamem mluvené řeči (psaní na papír, do PC, e-mail aj.).

   

Komu nemůžeme SAS poskytnout?

Lidem, kteří nesplňují §91, odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, což znamená: 
 • žadatel nespadá do cílové skupiny  (je mu 18 let a méně)
 • žadatel potřebuje jinou sociální službu (například potřebuje pouze tlumočení, jinak si vše umí vyřídit sám  - tlumočnickou službu CNN najdete zde
 • máme plnou kapacitu klientů 
 • bývalému klientovi naší SAS, kterému jsme vypověděli smlouvu o poskytování SAS, protože porušil povinnosti uvedené ve smlouvě a ve Vnitřních pravidlech SAS. Takovému žadateli můžeme poskytovat služby nejdříve za 6 měsíců.

   

Bydliště klientů

celá ČR, přičemž za klienty docházíme pouze na území hl. m. Prahy

Věk klientů

19 – 80 let a více

Jaké zásady dodržujeme?

Při poskytování naší sociální služby:

 • dodržujeme Etický kodex pracovníků Sociálně aktivizační služby CNN,
 • vycházíme z individuálně určených potřeb klientů,
 • podporujeme samostatnost klientů,
 • posilujeme sociální začleňování klientů,
 • vytváříme bezpečný prostor pro lidi se sluchovým postižením, aby se zde cítili bezpečně a mohli spolu plnohodnotně komunikovat.

Nepříznivá sociální situace a běžný způsob života

Co je nepříznivá sociální situace klientů SAS?

Sluchové postižení (hluchota, nedoslýchavost), která způsobuje komunikační a sociální izolaci k majoritní, tj. slyšící společnosti.
 

Co zpravidla považují naši klienti za běžný způsob života?

Komunikovat s kýmkoliv a s jakoukoliv osobou (i právnickou) a více osobami najednou bezbariérově, bez tlumočníka, bez přepisovatele a jiných technických prostředků, bez pomoci zaměstnanců sociálních služeb, tj. samostatně a nezávisle.

Služby poskytujeme vždy na základě individuálně určených potřeb klienta v rámci základních činností zdarma.

Kde službu poskytujeme?

Ambulantně na pobočkách:
 
 • Praha 12 – Modřany, Darwinova 450/24
 • Praha 8 – Karlín, Karlínské náměstí 12, 6. patro 

V terénu:
 

V přirozeném prostředí klienta (u klienta doma, na úřadě, u doktora, na poště…) Pouze na území hl. m. Prahy


Pracovní dobu najdete v sekci Kontakty zde.
 

Mohlo by vás zajímat

top