Proběhlé aktivity

Co se nám povedlo v sociálně aktivizační službě?

Zatím nebyly přidány žádné úspěchy.