Přednáška: Bezpečnost v dopravě

30. 11. 2022 v 15:30 hodin
Přednáška Městské Policie Prahy 12 a následná diskuze přinesla návštěvníkům řadu nových informací ohledně chování v silničním provozu zejména v zimním období. Zajištění bezpečnosti během cestování je v případě, když člověk špatně slyší ještě důležitější. Probíraly se také novější předpisy v této oblasti, mimo jiné i možnosti, jak se lépe zviditelnit pro řidiče nebo informace o tom, jak správně postupovat v případě, že řidič má problém s viditelností chodců a další zajímavé otázky. 

Setkávání u přednášek a besed je službou, která poskytuje dospělým osobám s postižením sluchu činnosti, které přispívají k aktivnímu prožití života, podporují vzájemné setkávání a sdílení, a vzájemnou mezigenerační interakci. Nabízíme neslyšícím a nedoslýchavým dospělým společenské a individuální aktivity. Snažíme se zamezit sociální a informační izolaci klientů se specifickými potřebami. 
top