Setkání seniorů: Trénování slovní zásoby  - počet slabik ve složitém slově

30. 11. 2022 v 13:30 hodin
Setkáváte se rádi s dalšími lidmi? Nechcete být doma sami? Chcete se naučit něco nového, rozšířit své znalosti nebo si jen vyzkoušet něco, co jste ještě nezkusili? Přijďte si porozprávět s dalšími neslyšícími či nedoslýchavými.  
Srdečně zveme na naše další setkání, kde si formou hry nejen osvěžíme paměť, ale i rozšíříme slovní zásobu! 

Akce probíhá v ČZJ. Zájemci o účast v ČJ kontaktujte předem naši pracovnici Denisu Lincovou: lincova@cnn-ops.cz. 

Místo konání: Darwinova 450/24, 143 00 Praha 12 - Modřany (mapa:  https://mapy.cz/s/judologefu

slovni_zasoba_FB-1.jpg

Setkávání seniorů je službou, jejímž posláním je poskytnout seniorům takové činnosti, které přispívají k aktivnímu prožití života, podporují vzájemné setkávání a sdílení, a vzájemnou interakci nejen vrstevníků. Nabízíme neslyšícím a nedoslýchavým seniorům společenské a individuální aktivity.

Připravujeme:
trénink kognitivních schopností
cvičení paměti
rozšiřování a upevňování slovní zásoby
 
top