Informace o službě

Základní informace

Sociální rehabilitace je podpora klientů se sluchovým postižením v samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti, a to prostřednictvím činností, vedoucí k osvojování návyků a nácvik běžných činností nezbytných pro samostatný život. Službu poskytujeme v terénu i v ambulantní formě.

Náš cíl

  1. Klient rozvíjí své funkční a sociální dovednosti a sebeobsluhu,
  2. není vyloučen a izolován ve společnosti,
  3. maximálně využívá vlastní možnosti a schopnosti,
  4. nezávislý na sociálních službách.

Komu jsou služby určeny

  • Osobám se sluchovým postižením od 15 let (15–18 let v doprovodu zákonného zástupce)
  • Rodinným příslušníkům a blízkým osobám
top