Foto z přednášek dne 17. 3. v Berouně

17. 03. 2022
Dne 17. 3. v Berouně proběhly dvě přednášky na téma získávání příspěvků a bezpečnosti lidí se sluchovým postižením, které se zúčastnilo 31 našich klientů.

Přednášku vedl velitel MP Scherber Alexander. Po přednášce o bezpečnosti vystoupila paní Mgr. Petra šedivá se svým tématem jak a kde získat příspěvek v krizové situaci.

Děkujeme za vaši účast a těšíme se na další přednášky!
top