Poděkování z Domova seniorů Dobříš, p. o.

10. 02. 2022
Vážení,

rádi bychom touto cestou poděkovali za výbornou spolupráci, při zajištění poradenských služeb pro sluchově postižené v našem Domově seniorů Dobříš, p. o. 

Paní Marie Fišerová, vedoucí CNN Příbram k nám pravidelně docházela dle daných omezení. V případě, že nemohla dorazit osobně, zajistila adekvátní náhradu. Paní Fišerová poskytuje kvalitní a potřebné služby nejen pro naše klienty, ale také i pro seniory z blízkého okolí.

S prací, kterou zde odvádí, jsme velice spokojeni a doufáme, že bude spolupráce pokračovat i v následujících letech.

S pozdravem
Bc. Kira Bulat, Dis.
vedoucí sociální pracovnice
Domova seniorů Dobříš, p. o.
top