Poděkování z Domova Sedlčany

04. 01. 2022
Vážená paní Fišerová,

tímto děkujeme Centru pro neslyšící a nedoslýchavé za celoroční péči o klienty Domova Sedlčany. Vaší obětavé práce si velice vážíme a věříme, že naše spolupráce bude pokračovat i v roce 2022.

S pozdravem
Mgr. Jaroslava Kocíková, MBA, MBE
ředitelka
top