Přednáška: Bezpečnost v dopravě

30. 11. 2022 v 15:30 hodin

Zajímáte se o svět kolem sebe? Chcete se dozvědět něco zajímavého? 

Je prokázáno zkušeností, že člověk se učí celý život a potřebuje dostávat nové informace.

V případě potřeby zajištění přepisu pište prosím email na
gasparikova%at%cnn-ops.cz .

Akce bude tlumočena do/z ČZJ.  

Místo konání: Darwinova 450/24, 143 00 Praha 12 - Modřany (mapa:  https://mapy.cz/s/judologefu

Bezpecnost_v_doprave_FB-1.jpg

Setkávání u přednášek a besed je službou, která poskytuje dospělým osobám s postižením sluchu činnosti, které přispívají k aktivnímu prožití života, podporují vzájemné setkávání a sdílení, a vzájemnou mezigenerační interakci. Nabízíme neslyšícím a nedoslýchavým dospělým společenské a individuální aktivity. Snažíme se zamezit sociální a informační izolaci klientů se specifickými potřebami.