Spolek uživatelů kochleárního implantátu (SUKI) je nezisková organizace založená v roce 1994 sdružující především rodiče implantovaných dětí, dospělé implantované a odborníky zabývající se problematikou kochleárních implantátů. 

logo-suki-2.png
top