​"Je důležité si uvědomit, že každý člověk je jiný a musí být motivován odlišným způsobem."

"It si important to remember that every person is different and has to be motivated differently."

Vážení návštěvníci našich stránek,

Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé o.p.s. (dále i CNN) je registrovaným poskytovatelem ambulantních a terénních sociálních služeb dle zákona o sociálních službách 108/2006 Sb.  Našim zakladatelem byl v roce 2014 Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s. Skutečnou činnost CNN zahájila v roce 2015. Působnost organizace je v Praze a Středočeském kraji. V Praze se jedná o sociální služby tlumočnické a sociálně aktivizační služby. Ve Středočeském kraji jsou to služby tlumočnické a sociální rehabilitace. Naše pobočky v Kladně, Berouně, Příbrami nabízejí pravidelnou ambulantní a terénní službu sociální rehabilitace. Našim cílem je dále otevřít pobočky s pravidelnou otevírací dobou v Kolíně a Brandýse nad Labem. V této fázi se zde nabízejí služby nepravidelně.  Na pobočce v Mladé Boleslavi nabízíme tlumočnickou službu.

Naši zaměstnanci odvádějí práci na profesionální úrovni s lidským přístupem a s ohledem na individualitu každého člověka.

Snahou CNN je podpora klientů vést důstojný, samostatný, smysluplný a aktivní život v jejich přirozeném prostředí. Naší motivací je pomoci radou, tlumočením a informacemi v situacích, které nejsou často pro osoby se sluchovým postižením a jejich rodinné příslušníky jednoduché, tedy být podporou. Více se dozvíte v záložkách jednotlivých služeb na našich stránkách. Aktuální informace z dění v našich službách naleznete i na sociální síti Facebook.
                                                                       
                                                                                               Mgr. Lenka Oprchalová
                                                                                                 Ředitelka CNN, o.p.s.
 
top