Spřátelené organizace

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, z.s.
a jejich pobočné spolky, zejména:

 

Sociálně aktivizační služby Beroun

Pražský spolek neslyšících, p.s.


 
6011.png
top