Změny 2023 - díl III.: Příspěvek na bydlení

17. 01. 2023
Pokračujeme v seriálu, kde vás seznamujeme se změnami v roce 2023. Dnes vás seznámíme se změnami u příspěvku na bydlení.   

Příspěvek na bydlení je jedna z nejdůležitějších dávek, které rodinám i seniorům nyní pomáhají s rostoucími náklady. V minulých měsících se několikrát zvyšoval. Také se výrazně se zjednodušila administrativa - o tuto dávku lze požádat i on-line vyplněním formuláře zde.  
 

Co se mění od ledna 2023? 

  • navyšují se tzv. normativní náklady na bydlení,   
  • mění se rozdělení do skupin podle počtu členů domácností,  
  • mění se rozdělení podle velikosti obce, 
  • sjednocuje se výpočet nároku na příspěvek: nárok má domácnost, jejíž náklady na bydlení přesahují 30 % příjmů domácnosti (pro Prahu dosud platilo 35%),  
  • ruší se tzv. fikce příjmů pro výpočet příspěvku,  
  • prodlužuje se možnost pobírat příspěvek i v případech, kdy k trvalému bydlení slouží rekreační objekt,  
  • příspěvek bude automaticky vyplácen až do září 2023 těm, kterým neklesnou příjmy nebo nevzrostou náklady na bydlení. Informace níže, čtete pozorně.     
 
 
MPSV vychází při navrhovaných změnách z analýz nákladů na bydlení u různých skupin obyvatel. Ministr Jurečka upřesnil: “Dosavadní systém se například negativně dotýkal jednočlenných a dvoučlenných domácností, nebo seniorů, kteří v Praze žijí sami… Aktuální nastavení vychází jako nejspravedlivější.“ 
 
 
Tabulka pro výpočet dávky na příspěvek na bydlení tedy od ledna 2023 vypadá takto: 

Mesicni-normativy-na-najemne-bydleni-od-1_2023-1.png
 

 

Kdo má nárok? 

Vždy záleží na konkrétním případu. Zjednodušeně lze říci, že nárok na příspěvek má domácnost, jejíž náklady na bydlení (nájem, energie, vodné a stočné apod.) přesahují 30 % příjmů domácnosti. Úřad práce přispěje rozdíl mezi těmito 30% a normativními náklady, viz tabulka výše. Nárok mají i lidé, kteří žijí ve vlastním bytě nebo domě. 
 

Automatická výplata příspěvku na bydlení do září 2023 u těch, kterým neklesnou příjmy nebo nevzrostou náklady na bydlení

Od ledna 2023 nemusí příjemci příspěvku na bydlení pro další pokračování jeho výplaty dokládat rozhodné příjmy a náklady na bydlení za 4. čtvrtletí 2022. Úřad práce ČR dávku automaticky vyplatí i za první tři měsíce roku 2023 a přepočte její výši podle nových normativních nákladů na bydlení platných od ledna 2023. Výjimkou jsou případy, kdy příjemcům příspěvku na bydlení ve 4. čtvrtletí 2022 vzrostly náklady na bydlení nebo klesly příjmy. Pak ÚP ČR promítne jejich situaci do měsíční výše dávky. Avšak podmínkou je doložení těchto skutečností nejpozději do 31. ledna 2023. V případě přídavku na dítě a zvýšeného příspěvku na péči nadále platí povinnost doložení rozhodných příjmů za předcházející kvartál (říjen – prosinec 2022). Bez toho nebude moci ÚP ČR vyhodnotit pokračování nároku na tyto dávky a případně upravit jejich měsíční výši.
 

Vysvětlení k fikci příjmů 

Tvz. “fikce příjmů” se používala v situacích, kdy příjem domácnosti nedosahoval ani výše životního minima. V takových případech se pro výpočet příspěvku na bydlení udával příjem domácnosti ve výši životního minima domácnosti. Pokud však došlo ke zvýšení životního minima a zároveň nebyl zvýšen příspěvek na bydlení, u některých z těchto domácností se příspěvek na bydlení paradoxně snížil. Fikce příjmu alespoň ve výši životního minima tak neplnila účel pomoci těmto lidem a je tedy od ledna 2023 zrušena.  

Pokud si nejste jisti, co máte dělat, můžete se obrátit na naše sociální pracovnice, které vám poskytnou základní poradenství v této oblasti: 


GAŠPARÍKOVÁ, Zdeňka: gasparikova%at%cnn-ops.cz, SMS/WhatsApp: +420 736 105 585 
 
 
 
Zdroje: 
TZ MPSV 16.11.2022 a 15.12.2022, NRZP

 
top