Vyplácení příspěvku pro solidární domácnosti

20. 03. 2023
V poslední době dochází k potížím s výplatou příspěvku pro solidární domácnosti. Někteří ubytovatelé nedostali příspěvek s odkazem na skutečnost, že uprchlík je evidován v databázi HUMPO. (HUMPO je evidence nouzového ubytování a dočasného nouzového přístřeší, v níž jsou shromažďovány potřebné údaje k získávání i distribuci ubytovacích kapacit, systém spravuje Ministerstvo vnitra.) 

Důvodem je, že ÚP začal nově prověřovat ubytované uprchlíky oproti databázi HUMPO, a ještě zřejmě musí dojít metodickému doladění této kontroly. Nárok na solidární příspěvek ubytovateli nezaniká. Pokud splňuje podmínky, situaci musí dořešit s ÚP. 
 

Pokud se vás situace týká a nevíte si rady, můžete se od 20. března obrátit na naši sociální pracovnici, která vám poskytne základní sociální poradenství v této oblasti:

GAŠPARÍKOVÁ, Zdeňka: gasparikova%at%cnn-ops.cz, SMS/WhatsApp:+420 736 105 585 


Zdroj: Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty
top