Spolupráce napříč službami CNN je potřeba...

29. 11. 2023

Takto vypadá spolupráce napříč našimi službami. Výjezd pracovníků sociálně aktivizační služby a tlumočníka českého znakového jazyka za klienty. 

O cíli a poslání sociálně aktivizační služby se dočtete více zde: https://bit.ly/4a0kLDP
O tlumočnické službě, která napomáhá bourání komunikačních bariér, více zde: https://bit.ly/42wVlIY
top