Přednáška: Postcovidový syndrom

19. 09. 2022

Přednáška o postcovidovém syndromu se přinesla více otázek a jen některé odpovědi. Vědci stále tento neprobádaný syndrom zkoumají a hledají odpovědi i na vyřčené otázky.  Podstatné ale byly informace o tom, co dělat, když příznaky a potíže onemocnění stále přetrvávají, to bylo pro posluchače největším přínosem.

Setkávání u přednášek přispívá k aktivnímu prožití života. Podporujeme vzájemné setkávání a sdílení a vzájemnou mezigenerační interakci.
 
top