Setkání seniorů: Trénink paměti a rozšiřování slovní zásoby

05. 10. 2022
Setkáváte se rádi s dalšími lidmi? Nechcete být doma sami? Chcete se naučit něco nového, rozšířit své znalosti nebo si jen vyzkoušet něco, co jste ještě nezkusili? Přijďte si porozprávět s dalšími

Setkávání seniorů je službou, jejímž posláním je poskytnout seniorům takové činnosti, které přispívají k aktivnímu prožití života, podporují vzájemné setkávání a sdílení, a vzájemnou interakci nejen vrstevníků. Nabízíme neslyšícím a nedoslýchavým seniorům společenské a individuální aktivity.

 

Připravujeme:

  • trénink kognitivních schopností

  • cvičení paměti

  • rozšiřování a upevňování slovní zásoby

top