💙💛 Program podpory ukrajinských uprchlíků a rozvoje sociální soudržnosti na území hl. m. Prahy pro rok 2023

01. 01. 2023

trojlogotyp-web-2.jpg

Koncem června bylo rozhodnutím Zastupitelstva hl. m. Prahy schváleno poskytnutí dotace v rámci "Programu podpory ukrajinských uprchlíků a rozvoje sociální soudržnosti na území hl. m. Prahy pro rok 2023" vybraným organizacím. A my patříme mezi ně :-)

Dotace poskytl Dětský fond OSN (UNICEF) ve spolupráci s hlavním městem Praha. Projekt, který jsme podali, počítá s inkluzí neslyšících uprchlíků do komunity neslyšících a nedoslýchavých v Praze prostřednictvím aktivit, setkávání, sdílení zkušeností, tradic, kulturních zvyklostí, ale i odlišností. Jedním z cílů našeho projektu je i zvýšení znalostí českého znakového jazyka, který je stejně jako rodný jazyk v každé zemi jiný, a taktéž zvýšení IT kompetencí pro neslyšící uprchlíky.
Projekt je primárně zaměřen na neslyšící a nedoslýchavé děti od 15 let, mladé dospělé, ale i na rodiny s dětmi, sekundárně na jejich prarodiče a minoritu z řad českých neslyšících a nedoslýchavých.
 
Co jsme si pro ně prostřednictvím projektu přichystali? Klienti se mohou těšit na stávající oblíbené Deskovky, Kurz českého znakového jazyka a procházky Prahou, které se s obdržením grantu staly aktivitou Praha, město, kde žijeme. Všechny tyto aktivity znají naši klienti už od jara 2023.
Tím však výčet aktivit zdaleka nekončí, zvyšování kompetencí IT proběhne pod vedením Marka Spilky a jeho Kurzu IT dovedností (MS Office), propojení obou neslyšících světů se uskuteční prostřednictvím sportu aneb Pohybem k porozumění a v neposlední řadě bude širší veřejnosti projekt průběžně představován v rámci Medializace obrazu ukrajinských neslyšících. Projekt doplní i Poradenské dny o kompenzačních pomůckách s edukační a osvětovou vložkou.
 
Text: Lenka Hejlová, vedoucí komunikace CNN o.p.s.
Loga: UNICEF, MHMP

Tisková zpráva

Více o projektu na tomto odkazu.
 
top