Jak titulkovat videa pomocí online editoru Beey - záznam webináře

14. 02. 2023
Potřebujete si vytvořit titulky k videu nebo textový přepis audiozáznamu? Pusťte si záznam webináře představující online editor Beey, který přepisuje řeč na text. Ukáže vám, jak snadno dosáhnout profesionální kvality titulků za minimum času i financí. Beey je intuitivní nástroj pro efektivní editaci i překlad automatického transkriptu a převod do titulkového formátu. 
 

Online aplikace Beey převádí lidský hlas na text automaticky a díky propojení se zvukovou stopou pomocí časových značek je ideální nástroj na titulkování videí z internetu a zpřístupnění audio obsahu (například podcastů nebo rozhlasového zpravodajství a publicistiky). 
 

Proč titulkovat? Titulky dnes používají i slyšící

Množství multimediálního obsahu (video i samotné audio) na internetu raketově roste  a s tím potřeba zpřístupnění těchto zdrojů i v textové podobě. A nejedná se jen o potřeby lidí s postižením sluchu. Většinu videí přihraných ze sociálních platforem na mobilních zařízeních si lidé pouští bez zvuku. Proto jsou titulky v případě videí nebo přepis zvukové stopy v případě podcastů tak důležité. 


Pro koho je videozáznam webináře vhodný? 

Pro lidi, kteří nějakým způsobem slyší a nepotřebují při webináři přepis ani tlumočení do ČZJ. Pro práci s nástrojem (zejména korektury chyb, které vznikají při automatickém rozpoznávání řeči) je potřeba slyšet originální nahrávku. Proto není video opatřeno překladem do ČZJ.  


Záznam hojně navštíveného webináře si můžete pustit zde: 


titulkovat-pomaci-online-editroru-Beey_videowebinar_tit-2.png


Webinář proběhl 2.2.2023 na platformě Zoom a byl zdarma. Uspořádalo ho Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity ve spolupráci s NEWTON Technologies (webinář vedly Veronika Šťastná a Dominika Illeová z této firmy) jako jeden z výstupů projektu Théseus – Dispečink přístupnosti digitálního prostředí, podpořeného Nadačním fondem Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.


Zdroj: 
Mgr. Radek Pavlíček ze Střediska pro pomoc studentům se specifickými nároky MUNI, poslepu.cz
top