Milostivé léto II. běží do 30. listopadu

14. 09. 2022
Exekucne-zabaveno-preskrtnute.png

1. září. 2022 začalo druhé kolo tzv. Milostivého léta. Běží opět po dobu 3 měsíců, tedy do 30.listopadu 2022. 

V tomto období mohou lidé uhradit své dluhy vůči státu na exekuce zahájené před 28. 10. 2021. 
 
Prt_Milostive-leto-II.png

Dokumenty ke stažení


Kdo může Milostivé léto II využít? 

Občan v exekuci s dluhem u těchto institucí:  
 • samosprávy
 • úřady
 • státní fondy
 • školy
 • městské  a státní firmy 
 • polostátní firmy (např. ČEZ)
 • zdravotní pojišťovny
 • Český rozhlas a Česká televize
 • dopravní podniky
 •  a podobně  


Kdy nelze Milostivé léto II využít? 

 • dlužník v insolvenčním řízení (oddlužení) 
 • u dluhů, které se řeší v rámci správní a daňové exekuce, tj. dluhy u úřadů:
  • finanční úřad
  • celní úřad 
  • Česká správa sociálního zabezpečení. 
 

Jak uhradit dluhy v rámci akce MIlostivé léto II ? 

Stačí pouze: 
 1. zaplatit jistinu dluhu, tzn. původní dluh bez příslušenství (úroky, penále, náklady soudního řízení, odměna advokáta, náklady exekuce). Pozor, splátky zde nejsou možné! 
 2. zaplatit náklady exekuce 1.815 Kč

Toto je třeba uhradit do 30.11.2022, proto s vyřízením žádosti neotálejte! 

 

Jaký je postup? 

1. Dlužník musí poslat exekutorovi žádost o sdělení aktuální výše dlužné částky tzv. jistiny, kterou má uhradit. V žádosti dlužník dále uvede:
 • že v tomto řízení využívá tzv. Milostivého léta dle zákona č. 286/2021 Sb. 
 • kam chce informaci o nesplacené jistině poslat (například na svůj e-mail, který uvede)
Žádost musí být přesně formulována, proto doporučujeme použít vzor žádosti  Člověka v tísni o.p.s.: https://www.jakprezitdluhy.cz/help-linka-770-600-800/vzory-dokumentu

Žádost je nutné poslat exekutorovi: 
 • doporučeným dopisem. nebo 
 • e-mailem, který musí být opatřen elektronickým podpisem, nebo
 • datovou schránkou    
Uschovejte si kopii poslané žádosti! 
 
2. Exekutor musí tentokrát odpovědět do 15 dnů
Tzn. je zkrácena klasická lhůta na odpověď ze 30 dní na 15 dnů. Pokud exekutor odpoví dlužníkovi později, prodlouží se mu o tento čas Milostivé léto, minimálně o 5 dní, kdy dlužník odpověď dostane.  (Příklad: Dlužník žádost podá do poloviny listopadu a exekutor nestačí včas odpovědět, termín na zaplacení se dlužníkovi prodlouží o dobu tohoto zpoždění.) 
 
3. Dlužník musí do 30.11. uhradit částku nesplacené jistiny a odměnu exekutorovi 1815 Kč 

Při platbě dlužník uvede:
 
 • do zprávy pro příjemce: „Úhrada jistiny – Milostivé léto - vaše jméno a příjmení“
 • variabilní symbol  - podle informace od exekutora. 
Pro jistotu informujte exekutora o zaplacení vašeho dluhu doporučeným dopisem a kopii si uschovejte. 
 
4. Exekutor následně vydá rozhodnutí, kterým potvrdí splacení Vašich dluhů
Tím bude prominutá platba za ostatní poplatky a DLUH JE ZAPLACENÝ. 
 

K akci se od 1. 9. 2022 připojují také soukromé subjekty

Např. Air Bank, Home Credit, Česká spořitelna, Moneta Money bank a další. Podmínky je třeba si ověřit u konkrétní instituce.
 

Více informací a pomoc s vyřízením 

Více informací k akci MIlostivé léto II na speciálním webu: https://milostiveleto.cz/

Pokud si nejste jisti, co máte dělat, můžete se obrátit na naše sociální pracovnice, které vám poskytnou základní poradenství v této oblasti: 

Michalela Adlerová: adlerova%at%cnn-ops.cz, SMS/WhatsApp:  +420 736 105 585
Zdeňka Gašparíková: gasparikova%at%cnn-ops.cz, SMS/WhatsApp: +420 608 020 435  
 
 
Zdroj: NRZP a milostiveleto.cz.   
 
top