Sleva 200 Kč u čtyř mobilních operátorů

10. 01. 2023
Od 1.1.2023 musí čtyři operátoři (T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s., O2 Czech Republic a.s. a PODA a.s.) poskytovat 200 kč slevu pro osoby zdravotně postižené a také osoby s nízkými příjmy. 

 

Slevu lze čerpat na: 

  • mobilní nebo pevný internet, 
  • mobilní nebo pevné hlasové služby, 
  • případně na balíček obsahující některou z těchto služeb. 
Společnost T-Mobile navíc musí umožnit využití cenového zvýhodnění i na alespoň jeden tarif prostřednictvím předplacené karty. 


Tuto slevu je možné v jednom měsíci uplatnit pouze u jednoho poskytovatele podle svého výběru. 
 

Kdo se v tomto případě považuje za zdravotně postiženou osobu? 

a) držitel průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty,
b) držitel průkazu ZTP/P,
c) osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II, III nebo IV, nebo, jde-li o nezletilou osobu, spotřebitel, který o ni osobně pečuje, nebo
d) spotřebitel, který vychovává nebo který osobně pečuje o nezletilou osobu, která mu byla svěřena do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu a která je držitelem průkazu podle písmene a) nebo b). 

Kdo se v tomto případě považuje za osobu s nízkými příjmy? 

a) jejíž započitatelný příjem za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15násobek životního minima, jde-li o jednotlivce, nebo
b) která žije v téže domácnosti s dalšími osobami a součet jejího započitatelného příjmu a započitatelných příjmů těchto osob za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15násobek životního minima osob žijících v této domácnosti.

Postup pro získání cenového zvýhodnění

Pokud splňujete výše uvedené podmínky, kontaktujte jednoho poskytovatele ze 4 výše uvedených. Při žádosti o cenové zvýhodnění doložte, že jste oprávněnou osobou a jakou službu chcete čerpat: 
  • Zdravotně postižené osoby doloží příslušné doklady (ZTP, ZTP/P), případně oznámení nebo rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči nebo rozhodnutí příslušného orgánu o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů (více podrobností viz § 1 odst. 2 nařízení vlády č. 500/2021 Sb.).  
  • Osoba s nízkými příjmy předá čestné prohlášení. Vzor čestného prohlášení, včetně postupu pro jeho vyplnění s aktuálními částkami životního minima, zveřejní ČTÚ v příštím týdnu na svých webových stránkách.
  •  

Pokud si nejste jisti, co máte dělat, můžete se obrátit na naše sociální pracovnice, které vám poskytnou základní poradenství v této oblasti:

ADLEROVÁ, Michaela: adlerova%at%cnn-ops.cz, SMS/WhatsApp:  +420 736 105 585
GAŠPARÍKOVÁ, Zdeňka: gasparikova%at%cnn-ops.cz, SMS/WhatsApp: +420 608 020 435  
 
Zdroj: 
Tisková zpráva ČTÚ
Videopřeklad zprávy: ASNEP, z.s.  
 
top