Poradenské dny v Domově pro seniory v Sedlčanech v roce 2022

11. 01. 2022
Vždy v úterý 2. úterý v měsíci.

V domově jsem od 9:30 do 13:00 hod. ve dnech 11.1., 8.2., 8.3., 12.4., 10.5., 14.6., 12.7., 9.8.,  13.9., 11.10., 8.11., 13.12. 
Po této době lze domluvit čas do 14:00 hod. na telefonu 721 205 288.

Marie Fišerová
Vedoucí CNN Příbram
top