Poradenské dny pro sluchově postižené v DPS Příbram.

13. 01. 2022
Poradenské dny pro sluchově postižené v DPS Příbram, Brodská. V první polovině roku 2022.
Poradna se koná v jídelně DPS a to ve čtvrtek od 9:00 do 10:30 hod ve dnech 13.1., 10.2., 10.3., 14.4., 12.5., 16.6.
Informace lze dostat na tel. 721 205 288.

Marie Fišerová 
Vedoucí CNN Příbram
top