Poradenské dny pro sluchově postižené v domově seniorů a v DPS na Dobříši v roce 2022

12. 01. 2022
Návštěvy se konají ve středu a to v Domově seniorů po 10. hodině a v DPS od 12:30 do 14:00 hodin ve dnech
12.1., 9.2., 9.3., 13.4., 11.5., 15.6., 13.7., 10.8.,  14.9., 12.10., 9.11., 14.12.

Informace lze dostat na tel. 721 205 288.

Marie Fišerová
Vedoucí CNN Příbram
top