Vážení klienti berounské pobočky,

na žádost ředitelky DPS pí. Kučerové, prosím klienty CNN, o. p. s., aby při vstupu do budovy používali respirátory. Toto nařízení platí do odvolání.

Děkuji za pochopení,
Ivana Neuschlová
top