Konference "Přístupnost pro osoby se sluchovým postižením" v září 2023

18. 09. 2023

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR ve spolupráci se společností Deaf Friendly a pod záštitou Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel (ASNEP, z.s.) vás zve na konferenci týkající se otázek přístupnosti pro osoby se sluchovým postižením.


CAMP-prisutpnost-1.png
Mezi oslovenými subjekty, kteří by se měli konference účastnit, budou všichni, kteří se přístupností osob se sluchovým postižením zabývají, dále se bude moci přihlásit kdokoliv, kdo bude mít o toho téma zájem společně diskutovat. Cílem spolupracujících organizací není nikoho vyčleňovat, ale naopak otevřít debatu v rámci všech, kteří se jí chtějí účastnit, a vytvořit závěry, které budou v souladu s přáním a potřebami komunity osob se sluchovým postižením.

Více informací včetně videopozvánky v ČZJ zde
 
top