Jeden svět pro neslyšící

22. 03. 2023

Dnešním dnem začíná na všech místech ČR festival Jeden svět, který potrvá do 2. 4. 2023. Stejně jako v minulých letech se jej zúčastní diváci se sluchovým postižením, kteří mohou navštívit filmy s titulky a debaty tlumočené do českého znakového jazyka v rozmezí od 22. 3.  do 30. 3. 2023.

Všechny filmy mají české titulky, po promítnutí sedmi vybraných filmů (které byly hlasovány) budou následné debaty tlumočeny do českého znakového jazyka, z toho tři debaty budou simultánně přepisovány. Tato přístupnost by se neobešla bez spolupráce Deaf Friendly, s.r.o. a  organizátorů festivalu Jeden svět.

JS23_tisk_Plakat-neslysici_A4_KOR1_page-0001.jpg

Další informace zde:
www.deaffriendly.cz
www.jedensvet.cz
top