Zdravotně postižené zaměstnává méně než polovina firem. Ostatní volí náhradní plnění

24. 05. 2022
Více než polovina českých firem nenaplňuje zákonná kritéria o zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Namísto toho volí některou z forem náhradního plnění. Řada pracovně znevýhodněných tak o získání příležitosti k profesnímu sebenaplnění prozatím marně usiluje. Poskytnutím pracovní pozice lidem s hendikepem přitom může zaměstnavatel nejen ušetřit na výdajích, ale zejména získat loajální pracovníky a prokázat svůj společensky odpovědný přístup.
Povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (OZP) má v České republice každá firma s více než 25 pracovníky. Dle zákona by měl počet OZP v takovýchto společnostech odpovídat minimálně 4% podílu všech zaměstnanců. Tuto normu však podle dat Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) v současnosti naplňuje pouze 46% zaměstnavatelů. Zbylí přistupují k některé z forem náhradního plnění. Mezi ně lze zařadit odebírání výrobků a služeb od firem působících na chráněném trhu práce (49 %) nebo odvádění finančních prostředků do státního rozpočtu (5 %).
 
V roce 2019 žilo v ČR přes 1 152 000 osob se zdravotním postižením. Mezi uchazeči o práci tvoří dlouhodobě  15–20 % uchazečů. 
 
V roce 2020 se podle MPSV v rámci chráněného pracovního trhu zdravotně postižení nejvíce uplatňovali v administrativě (42 %), zpracovatelském průmyslu (17 %) a velkoobchodě i maloobchodě (13 %). Oblast zákaznických služeb, v níž nabízí své služby například společnost Comdata PRO, je z pohledu zaměstnávání OZP ideálním sektorem. 
 
Stát motivuje zaměstnavatele k zaměstnávání OZP benefity. Při správném nastavení pracovních podmínek však benefituje i pracovník. O co se jedná? Více v článku Helpnet.cz