Základní informace o Vládním výboru pro osoby se zdravotním postižením v ČZJ a s titulky

03. 05. 2022
Na webu vlády ČR přibylo 11 základních videí v ČZJ i s titulky o Vládním výboru pro osoby se zdravotním postižením a jeho činnosti. 

Videa jsou vždy pod daným textem. 
 Zakl-info-VVOZP_titulka-videa.png
 


Jedná se o stránky: 

  • Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením, 
  • Členové Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením, 
  • Sekretariát Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením, 
  • Aktuality Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením, 
  • Dokumenty Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením,
  • Zasedání Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením, 
  • Národní rozvojový program mobility pro všechny, 
  • Cena za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení, 
  • Dotační program Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků osob se zdravotním postižením, 
  • Odborné a pracovní skupiny Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením


Překlad byl realizován komunitním centrem Znakovárna, z. s.


Zdroj: Helpnet.cz