Úsporný tarif

15. 11. 2022
Přinášíme informace, které jsme si 8.11.2022 ověřili přímo na Ministerstvu průmyslu a obchodu:  
 
usporny-tarif_jistice_blesk-cz-1.png
 
Vláda schválila na konci srpna konečnou podobu příspěvku z tzv. Úsporného tarifu. Po zastropování cen energií byl pro příští rok úsporný tarif zrušen. Letos však úsporný tarif platí. K tomu od letošního října až do konce roku 2023 platí odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje (POZE). 

Úsporný tarif letos stát poskytuje všem domácnostem na pomoc s vysokými cenami energií. 

Letos v říjnu měly všechny domácnosti, které mají uzavřenou smlouvu s dodavatelem elektřiny, obdržet pomoc v podobě příspěvku z úsporného tarifu ve výši 2 000 nebo 3 500 korun. 

Tabulka-_OK_oriznuta.jpg


Další pomocí je odpuštění poplatků za podporované zdroje energie (POZE). Od letošního října až do konce příštího roku všechny domácnosti ušetří zhruba 599 korun za každou spotřebovanou MWh elektřiny. 


Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela sdělil, že řešení přes tarify na elektřinu  zvolili politici proto, aby pomoc letos obdržely skutečně všechny domácnosti. “Většina domácnosti tak díky odpuštění poplatků za podporované zdroje energie i příspěvku z úsporného tarifu získá pomoc ve výši alespoň čtyři tisíce korun. Tento postup bude také administrativně nejjednodušší a umožní pomoc rozdělit spravedlivě i s ohledem na odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje.“

Dodavatelé energií všechno zařizují sami, tj. bez pomoci zákazníků. Klienti, kteří mají možnost sledovat zákaznické účty on-line, na nich už většinou vidí, že  úsporný tarif je již zaúčtovaný. Úsporný tarif dodavatelé rozpočítávají do zbývajících měsíců do konce roku 2022. Pokud má zákazník případný nedoplatek, mohou jím dodavatelé tento nedoplatek uhradit. Úpravu záloh i plateb udělají sami dodavatelé, zákazník nemusí svého dodavatele energie kontaktovat. 

Pokud má občan SIPO (inkaso), provádějí dodavatelé energií snížení automaticky. Pokud má zákazník trvalý příkaz, je potřeba, aby si trvalý příkaz změnil. Pokud klienti s trvalou platbou její výši neupraví a budou tak posílat stejně vysoké zálohy na elektřinu dál, o úsporný tarif nepřijdou. Dodavatelé ho zohlední při ročním vyúčtování. 
 

Pokud si nejste jisti, co máte dělat, můžete se obrátit na naše sociální pracovnice, které vám poskytnou základní poradenství v této oblasti: 

GAŠPARÍKOVÁ, Zdeňka: gasparikova%at%cnn-ops.cz, SMS/WhatsApp: +420 608 020 435  
ADLEROVÁ, Michaela: adlerova%at%cnn-ops.cz, SMS/WhatsApp:  +420 736 105 585   


Připravilo CNN, o.p.s. podle tiskové zprávy (TZ) Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) ze dne 25.8.2022 a přímého dotazu na MPO 

Obrázek: Blesk.cz 

 
top