Příspěvek pro rodiny s dětmi

11. 07. 2022
Zákon čeká na podpis pana prezidenta. Stát bude vyplácet rodinám s hrubým příjmem do jednoho milionu korun  na každé dítě do 18 let věku příspěvek ve výši 5 000,- korun. Bude vyplácen jednou. Jeden milion korun hrubého odpovídá mzdě přibližně 83 330,- korun hrubého měsíčně.

Prispevek-5000.png
 

Automaticky bude vyplacen příspěvek rodinám, které mají nárok na příspěvek na dítě za měsíc červen 2022, pokud do 1. srpna 2022 nebylo dítěti ještě 18 let. U dětí, kde ke dni 1. srpna 2022, nemá rodina nárok na výplatu přídavku rodina musí o příspěvek požádat. 
Požádat může rodina, kde dítě: 

  • má trvalý pobyt a bydliště na území České republiky 
  • hrubý příjem  rodičů nebo pečujících osob byl v roce 2021 limit  do 1 milionu Kč hrubého (když více než milion korun za rok 2021, nárok není)

Pro žádost o příspěvek bude formulář elektronický nebo papírový. Žádost se bude podávat v elektronické aplikaci MPSV - na Úřadu práce - Státní sociální podpora nebo kontaktních místech Czech Point - obecní úřad, krajské úřady, matriční úřady a na poštách (od 1. října 2022).
Kdo může žádat: 

  • rodiče dítěte a osvojitelé
  • osoby, kterým bylo soudem dítě svěřeno do péče
  • manžel, partner rodiče
  • ten, kdo po dobu 3 měsíců předtím společně hradí náklady za potřeby své i dítěte


Posuzují se příjmy: 

  • rodičů nebo
  • osob, které pečují o dítě, na které je žádán příspěvek

Výši příjmů za rok 2021 budou rodiče prohlašovat čestným prohlášením. Krajská pobočka Úřadu práce a MPSV si může vyžádat si od České správy sociálního zabezpečení a Ministerstva financí kontrolu příjmů.
Příspěvek na péči ani příjmy dítěte (třeba letní brigády) se do příjmu nezahrnují.
O posouzení a vyplacení příspěvku 5000 Kč pro dítě rozhoduje Úřad práce.

Zdroj: Národní rada zdravotně postižených