Aktualizace: Seznam zkrachovalých dodavatelů energie a plynu a jak postupovat

27. 07. 2022
Aktualizace_seznam-zkrachovalycvh-dodavatelu-energii_prtc_1_uvod_zmeny-orpoti-drivejsku.png
Aktualizace_seznam-zkrachovalycvh-dodavatelu-energii_prtc_2_puvodni-prelozeny-text.png

Seznam zkrachovalých dodavatelů energie k 27. 7. 2022: 
 • BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.
 • COMFORT ENERGY s.r.o.
 • CONTE spol. s.r.o. 
 • Český Energetický Dodavatel a.s 
 • Energie ČS, a.s.
 • Energie s Rozumem, s.r.o. 
 • ENERGO LaR s.r.o.  
 • Europe Easy Energy a.s.
 • Kolibřík energie, a. s.
 • Lumius, spol. s.r.o.
 • Manta Commodities SE 
 • Microenergy s.r.o. 
 • Nezávislá energie s.r.o.  
 • Ray Energy a.s. 
 • X Energie, s.r.o. 
Seznam zkrachovalých dodavatelů plynu k 27. 7. 2022: 
 • A-PLUS Energie obchodní, a.s. 
 • BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. 
 • COMFORT ENERGY s.r.o. 
 • Český Energetický Dodavatel a.s.
 • Czech Energy s.r.o.
 • EAGLE ENERGY a.s. 
 • Energie ČS, a.s. 
 • Energie pro Tebe a.s
 • Europe Easy Energy a.s. 
 • Františkovy Energie s.r.o.
 • Kolibřík energie, a. s. 
 • Lumius, spol. s.r.o.
 • Manta Commodities SE
 • Microenergy s.r.o.
 • Nezávislá energie s.r.o.
 • První moravská plynární s.r.o. 
 • Ray Energy a.s. 
 • SVINOS s.r.o
 • X Energie, s.r.o. 
 
Tyto firmy zkrachovaly a vás měl zkontaktovat tzv. “dodavatel poslední instance” (DPI) s informací, že převzal dodávku energie do vaší domácnosti namísto zkrachovalé firmy v tzv. režimu DPI . Datum zahájení dodávky energie v režimu DPI napsal v oznámení, které vám poslal. V režimu DPI vám může dodávat energie max. 6 měsíců (od 27.6. 2022 pouze 3 měsíce (novela energetického zákona)). Do té doby musíte uzavřít klasickou smlouvu s nějakým existujícím a především spolehlivým dodavatelem energie. 

Aktuální seznam zkrachovalých dodavatelů energie po tomto datu a dokdy u nich platí režim DPI sledujte na webu ERÚ:  https://www.eru.cz/informace-pro-zakazniky-dodavatelu-kteri-ukoncili-cinnost#dodavatel_skoncil.

Měsíční zálohy v režimu DPI jsou až několikanásobně vyšší - vychází z aktuálních tržních cen, které jsou v tuto chvíli extrémně vysoké. Zahrnují také vyšší spotřebu energie v zimních měsících. 

Jak dál postupovat? 

1. Pokud jste stále u zkrachovalé firmy, co nejrychleji jí přerušte platby záloh 
Původního dodavatele o tom nemusíte informovat. To již udělal DPI. Původní dodavatel energie by vám však měl poslat konečné vyúčtování. Pokud neposlal, vyžádejte si ho. Pokud nebudete souhlasit s tímto vyúčtováním (cena bude podle vás nepřiměřená), řešte to přímo s původním dodavatelem energie. 
2. V režimu DPI můžete být pouze 3 měsíce (do 26.6.2022 platilo max. 6 měsíců). Poté vám bude dodávka elektřiny přerušena. Proto co nejdříve uzavřete klasickou smlouvu se stálým dodavatelem energie. Doporučuje se zvolit tarif s fixovanou cenou.  
Zálohy by neměly být tak vysoké jako v režimu DPI, protože se rozloží do celého roku - včetně vyšší spotřeby energie v zimních měsících. Dobře vybírejte z nabídek spotřebitelů - nejlépe podle Vaší skutečné spotřeby. Tu zjistíte z posledního vyúčtování služeb. Pokud takové vyúčtování nemáte, vyžádejte si ho u posledního dodavatele energie. Postup, jak vybrat nového spolehlivého poskytovatele na webu ERÚ: https://www.eru.cz/jak-zmenit-dodavatele. Tam najdete i kalkulátor nabídek různých společností. 

Růst cen energií a plynu v roce 2022

V letošním roce dochází u mnoha společností k výraznému zvýšení cen. ČEZ připravil na výzvu Národní rady osob se zdravotním postižením speciální tarif pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P. Odkaz na speciální tarif ČEZ: https://www.cez.cz/cs/podpora/ceniky.html. (Vyplňte prvně, co potřebujete (elektřina nebo plyn), dodavatele a rok, poté se zobrazí nabídka ceníku pro ZTP.) 

Dávky na pokrytí vysokých nedoplatků od DPI 

MOP_ASNEP.png

MPSV oznámilo, že občané, kteří se vlivem vysokých záloh a růstu cen energii ocitli v nouzi, mohou využít zejména těchto dávek: 

1. Mimořádná okamžitá pomoc (MOP): jedná se o jednorázovou dávku ze systému pomoci v hmotné nouzi: 
 • MOP – vyúčtování DPI: směřuje zejména na domácnosti, které přešly do standardního režimu (tj. mají již běžnou smlouvu na dodávku energií), při konečném vyúčtování u DPI jim byly vyměřeny nedoplatky a na tyto nedoplatky nemají dostatek vlastních prostředků, případně by je úhrada dostala do stavu hmotné nouze. 
 • MOP: je určena zejména pro osoby, které zaplatily vysoké zálohy a nezbývá jim dostatek prostředků na zajištění dalších základních potřeb (nájem, zimní oblečení, atd.)
     Postup při žádosti o tyto dávky: https://www.mpsv.cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii

2. Příspěvek na bydlení - touto dávkou stát pravidelně přispívá na náklady na bydlení, jestliže 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení (vztahuje se k nájemnímu a vlastnickému bydlení). 
Postup při žádosti o příspěvek na bydlení: https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni 

Pozor na šmejdy, kteří využívají chaosu!

Aktualizace_seznam-zkrachovalycvh-dodavatelu-energii_prtc_3_pozor-na-smejdy.png

Pokud si nejste jisti, co máte dělat, můžete se obrátit na naše sociální pracovnice, které vám poskytnou základní poradenství v této oblasti: 

ADLEROVÁ, Michaela: adlerova%at%cnn-ops.cz, SMS/WhatsApp:  +420 736 105 585
GAŠPARÍKOVÁ, Zdeňka: gasparikova%at%cnn-ops.cz, SMS/WhatsApp: +420 608 020 435