Sociální poradenství

Pobočky CNN, o.p.s.
Mapa

Služba zahrnuje:

  • základní sociální poradenství,
  • odborné sociální poradenství.

Základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. 
 
Odborné sociální poradenství je poskytováno v poradnách pro osoby se zdravotním postižením. Součástí odborného poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek. 

Cílem služby je:  

  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • sociálně terapeutické činnosti,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

Kompenzační pomůcky  Sluchadla a další kompenzační pomůcky zapůjčujeme bezplatně! 

Otázky a odpovědi  Klienti se ptají na a my odpovídáme.

Úřad práce ČR - pobočky  Hledáte práci? Najděte si svou pobočku Úřadu práce. 


Sociální poradenství podporuje
logo