Beroun

Adresa

Na Parkáně 111, 266 01 Beroun 2
IČ: 02636298

Poskytujeme základní sociální poradenství a sociální rehabilitaci

- zajišťování fakultativních služeb - prodej baterií do sluchadel, výměna hadiček, zajištění servisu sluchadel
- bezplatné zapůjčení kompenzačních pomůcek
- konzultace s lékařem ORL a s foniatrem
- základní sociální poradenství - poskytování informací o možných dávkách a kompenzačních pomůckách pro sluchově postižené
- v případě řešení závažných životních situací spolupráce s Městským úřadem v Berouně, zejména uplatnění na trhu práce

Ambulance:
Pondělí: 8:00 - 15:00
Úterý: 8:00 - 13:00
Středa: 8:00 - 15:00
Čtvrtek: 8:00 - 13:00
Pátek: dle dohody, práce v terénu

Iva
Ivana Neuschlová
Vedoucí pobočky a pracovnice v sociálních službách
tel.: 776 559 681 
e-mail: beroun@cnn-ops.cz
skype, oovoo: cnn-neuschlova